خدایا

خدایا یه نیگا بم بنداز...

میبینی چقد کوچیکم؟

میبینی چقد ریزه میزه ام؟

خو چرا سر به سر من میزاری؟

تو به اون بزرگی من به این کوچیکی...

چرا آخه؟

۶ لایک :)
کیستم؟

سلام زندگی :)

ایناستاغارام:
@dark.mh
----------------------------------------
یه میوه ممنوعه پیشنهاد بدید از این دنیا هم بندازنمون بیرون،نخواستیم بابا
:)طراح قالب : داداش عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان