خدایا

خدایا یه نیگا بم بنداز...

میبینی چقد کوچیکم؟

میبینی چقد ریزه میزه ام؟

خو چرا سر به سر من میزاری؟

تو به اون بزرگی من به این کوچیکی...

چرا آخه؟

۶ لایک :)
:)طراح قالب : داداش عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان