نسل ایرانی ها منقرض میشود

د از اجرای موفقیت آمیز طرح تفکیک جنسیتی در سراسر اماکن خصوصی و عمومی کشور ؛ به بررسی روند رشد و نمو یک کودک (پسر) از مهد کودک تا پیری میپردازیم :
اسم کودک را جواد در نظر میگیریم که همراه با همکلاسی خود به نام رضا در حال برگشت از مهد کودک است.

1) در مسیر برگشت از مهد کودک :

لضا لضا (همان رضا ) مامانم میخواد لنج (گنج) طلا بیاره ها !

رضا : مامان چیه ؟!

۲) ۳ سال بعد در مسیر رفت به مدرسه داخل سرویس مدرسه

راننده رو به بچه های داخل سرویس : همه زود چشاشونو ببندن داریم از کنار یه مدرسه دخترانه رد میشیم!

جواد : رضا رضا ، دختر چیه ؟

۳ ) ۵ سال بعد از ۳ سال ؛ زنگ تفریح ؛ مدرسه راهنمایی

رضا : جواد من دیشب از بالای پشت بوم یه چیزی تو حیاط خونه همسایه دیدم.

جواد : چی ؟

رضا : دختر ! دختر ! بالاخره دیدم

جواد : جون مادرت ؟! یالاه بگو چه شکلی هستن اینا !

۴) ۴ سال بعد از قبلی! سرکوچه جواد اینا

رضا : جواد چیکار داشتی گفتی زود بیا

جواد : رضا دیشب یکی به گوشیم زنگ زد.صداش خیلی عجیب غریب بود.یواشکی حرف میزد و میگفت یه دختره و از من میپرسید آیا پسرم ؟!

رضا : تو چی گفتی ؟

جواد : گفتم آره پسرم و بعدش دختره غش کرد !

۵ ) ۶ سال بعد ؛ دانشگاه

جواد : رضا راسته میگند پشت این دیواره پر از دختره ؟!

رضا : آره منم شنیدم.میشنوی دارن میخندن! مگه اونا هم میخندن ؟

۶ ) چند سال بعد ، شب خواستگاری

جواد : ببخشید یعنی الان شما واقعا یه دخترید ؟!

۷ ) چند ماه بعد ، شب ازدواج

جواد : خوب الان باید چیکار کنیم ؟!

خانم : هیچی دیگه ،خسته ایم باید بخوابیم.شما هم برو تو اتاق خودت بخواب!

۸ ) خیلی سال بعد ، دوران کهولت

جواد : دیشب مادر خدا بیامرزم به خوابم اومد گفت نمیخواهید بچه بیارید ؟

خانم : از کجا بیاریم.تو جهیزیه من که بچه نبود ، تو چرا نخریدی یه دونه ؟

۹) خیلی سال بعد

سر انجام نسل ایرانی ها منقرض شد….

۶ حرف دوستام ۲ لایک :)

دانشجو...

۳ حرف دوستام ۱ لایک :)

دیالوگ خیلی ماندگار

۵ حرف دوستام ۱ لایک :)

کویین

کویین ای مهربون رفتن حاجت بگیرن....دلشون کینگ میخواد میفهمی؟؟؟ میخواد

۴ حرف دوستام ۱ لایک :)

حسود

بترکه چشم حسودی که میگه فتوشاپه...

۶ حرف دوستام ۱ لایک :)

گودزیلا

َمَنــــــے مَمَنـــــــے؟!:)

-#جونَــم جونَــم# چـے شـُده؟؟:)

+َمَنـــے مَـن #عاچِــق اِِکــے شُــدم*__*

#چــــے ؟؟#کـے هَسـت #حــــالآ؟!@__@

َمَنـــے بِـهـش #دوفــتَم اگــه #منــــو مـوخـواے #بایــد از زنـت َلاق بِگیــلـے^__^

- چیـکار کَردے #تــو دخــتر حــالا #کــے هســت کـه #زن داره؟!!°__•

+َبَیـــــے دیجِـــه #دوس دالــم باهــام #ازدبـــاج بوتـــونه بـــشم#زنـــش^__~

-#چــــــے؟؟ ینــے #بابات بایــد #منــــو طـــــلاق بــده؟!•__°

+#آلـــه دیگـــه #عاچِقِـــشم بَبَیـــــے #فقــط بایــد #منــو دوس داشتــه باشــه #دیجـــــــه نـه ُـــــلو:)

-#میکشـــمتتتتت وایـــسـآآآآ #ببیـــنم-__-

+#وایــــے نــــه #شـــومَلمممم بــیا #کــمک دالــه مـنو #میــزنه ایـن#آنـومـه>____<

۷ حرف دوستام ۱ لایک :)

خوانندگی


نمیتونم این ژست رو هضم کنم....

۳ حرف دوستام ۰ لایک :)

چرا آخه؟!

۰ حرف دوستام ۰ لایک :)

روایت داریم امروز....................تولدمههههههههههههههههههههههه

ینی واقعا تولدمه؟؟؟؟؟؟نه مث اینکه جدی جدی هست......


موبارکککککممممممممممم بببببااااااشششششششهههههههههه

ول کن باو گور بابای دنیا ااااااااواقعنییهوووررراااااااااااااابیب بیب هورا      ججججججججییییییییییغغغغغغغغغغغغاینم تقدیم به کویین های بیانی...👇👇

حتما پشتون تگ کنین ها


۴ حرف دوستام ۰ لایک :)

شنبه خر است

دختره پست گذاشته شنبه خر است 

افغانیه زیرش کامنت گذاشته مرا فوش میدهی پیدرت خر هست اجدادت خر هست


 شوهر برتو گیر نمی آید بر من ظالمی مِیکنی؟؟؟!! 😂😂😂

۵ حرف دوستام ۰ لایک :)
کیستم؟

سلام زندگی :)

ایناستاغارام:
@dark.mh
----------------------------------------
شاید به قول معلممون یه المپیادی بد بخت، به حقیقت یه کله خراب D:
----------------------------------------
یه میوه ممنوعه پیشنهاد بدید از این دنیا هم بندازنمون بیرون،نخواستیم بابا
----------------------------------------
به رهایی یک رویا و به ایستایی یک واقعیت
----------------------------------------
http://nedaie-movafaghiat.blog.ir
:)طراح قالب : داداش عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان